Klimakteriet i arbetslivet

KLimakteriet

spelar en stor roll på din arbetsplats!

Kvinnor vill känna sig energifyllda, starka och kunna prestera på topp. Genom att bli en klimakterie-smart arbetsplats skapar du som arbetsgivare förutsättning för kvinnor mitt i livet.

Jag hjälper er att navigera genom klimakteriet och guidar er hur ni kan ta ert nästa steg.

Kontakta mig redan idag!

Attraktiva och moderna arbetsplatser arbetar aktivt och ser värdet av att lyfta frågor kring klimakteriet för sina medarbetare och chefer.

På vårt företag är vi många i samma ålder och står inför olika utmaningar påverkande av individens hälsa och välbefinnande.

Vi ville tillsammans, som en modern arbetsplats skapa en ökad förståelse och kunskap om klimakteriet och hur vi tillsammans, medarbetare och företag, kan hjälpas åt.

Vi är så tacksamma att vi som företag fick möjlighet att anpassa ett coaching event med Jenny.

 

Wow vilken succé, det blev ett förlösande och härlig möte, 

med många bra frågor & insikter och framförallt igenkännande upplevelser. Vi satte fokus på att både normalisera genom att sätta ord på vad klimakteriet innebär och framförallt att skapa en ökad förståelse för vad som händer i kroppen.

Jenny hjälpte oss på ett professionellt & pedagogiskt sätt med att förstå vad det är som händer i kroppen och hur våra hormonsvängningar påverkar oss som individ både privat och på arbetet. Jennys kunskap är bred och hon kunde på ett bra sätt förmedla många relaterade situationer utifrån både sina & andras upplevda situationer.

 

Vi kommer nu att jobba vidare som team och företag med att hitta olika sätt för att underlätta vardagen i arbetslivet

och kommer mer än gärna anlita Jenny framöver till att fortsätta supportera och sprida sin kunskap och insikt i detta viktiga ämne,

Ann-Charlotte Nilsson
Senior Supply Manager​

KLIMAKTERIE-SMART ARBETSPLATS

Vilken hjälp behöver ni på ert företag?

Jag hjälper er att från början till slut, att utveckla eller anpassa befintliga policies, praxis och kulturförändringar på ert företag. Oavsett om ni vill gå all-in och göra allt eller om ni starta med en föreläsning eller workshop så ser jag fram emot att anpassa uppdraget utifrån er verksamhet.

01.

Klimakteriepolicy & strategier

Få stöd, guidning och vägledning med att anpassa befintliga dokument eller att skapa en helt ny policy kopplat till klimakteriet. 

 

Tillsammans arbetar vi fram strategier och guidelines anpassade utifrån er verksamhet, lagar och förordningar samt best practice, 

02.

Utbildning HR, chefer & interna coacher

Jag utbildar koncernledningen, chefer och HR för att skapa en tydlighet kring arbetsgivarens roll kopplat till klimakteriet och arbetsplatsen. 

 

Syftet är att skapa en förståelse kring klimakteriet, vad som sker, vilken påverkan det kan få på arbetsplatsen samt enkla lösningar för att stödja. 

03.

Föreläsning & workshops

Föreläsningar kring klimakteriet och hormonella obalanser för samtliga medarbetare eller mer riktade föreläsningar för de som är i åldern kring klimakteriet. 

 

Olika stadier kring klimakteriet. Vad innebär det? Hur kan du supporta en kollega? Möjliga lösningar och vad kan du själv göra kopplat till klimakteriet.

04.

1:1 Coaching & guidning

Jag erbjuder individuell vägledning för att guida medarbetare till att få rätt hjälp, för att hantera sina symptom kopplade till (för-)klimakteriet.

 

Jag arbetar även som business- & ledarskapscoach och coachar ledare att hantera klimakteriet på arbetsplatsen samtidigt som karriären kan fortsätta blomstra. 

Var vill ni starta?

Är ni redo att bli en klimakterie-smart arbetsplats eller är du nyfiken på hur jag skulle kunna hjälpa er?

VInster för "klimakterie-smarta" företaG

Fördelar för företag & organisationer:

  • Ökad förståelse för och kunskap om klimakteriet samt hur det kan påverka en kvinna på arbetet.
  • Att behålla kompetens, rekrytera talanger samt att minska frånvaro och sjukdom.
  • Större lönsamhet samt ökad produktivitet och lojalitet från medarbetare.
  • Aktivt tydliggöra en stödjande kultur som kännetecknas av inkludering, mångfald och jämlikhet.
  • Stödja chefer och hjälpa dem att förstå klimakteriet, hur de kan stötta medarbetare och genomföra bra samtal.

Börja här - KONTAKTA MIG!

Skapa en klimakterie-smart arbetsplats!

Låt kvinnorna mitt i livet kunna må fantastiskt och samtidigt prestera på topp.

Kontakta mig för att se vad jag kan göra för att hjälpa ert företag eller organisation.