Ayurveda

Vad är Ayurveda?

Ayurveda består av två ord på sanskrit, ayu (liv) och veda (kunskap) och betyder kunskapen om livet. Den kommer ursprungligen från Indien och uppkom för mer än 5 000 år sedan och är världens äldsta holistiska medicinska system. Denna medicin och läkevetenskap betraktar människan utifrån en helhet där varje del av kropp, själ och ande omfattar hur vi kan uppnå ett långt liv. Ayurveda är ett komplett läkningssystem som fokuserar på att ge dig verktyg och metoder för att skapa hälsa dagligen genom att använda din medfödda helande förmåga.

Ayurveda beskriver människan som en helhet sammansatt av många egenskaper. Varje individ har sina speciella utmärkande egenskaper som formar hennes personlighet och konstitution. En individs konstitution utgörs av en dosha, en kombination av två, och, i mer sällsynta fall, en blandning av tre. Doshorna består av naturens fem grundelement: rymd, luft, eld, vatten och jord. 

Att identifiera och få förståelse för den egna kroppstypen, doshan, är nyckeln till förståelse för hur dessa personliga särdrag sätter sin prägel på vårt liv och vår hälsa. Exemplevis så skiljer sig vårt sätt att reagera på stress åt beroende på vår dosha. 

Vata består av elementen luft och rymd.  Vata ansvarar för all rörelse i själ och kropp, från luften som når våra lungor, blodcirkulationen, näringsämnen i matsmältningskanalen, till tankarnas rörelse i hjärnan. Vata reglerar även nervsystemet, förstånd, tal och att våra sinnesorgan fungerar som de ska.

Pitta består av eld och vatten och reglerar ex kroppstemperaturen, metabolismen och matsmältningen. Pitta styr även hunger och törst, aptit,en kvaliteten på huden. Vidare stimulerar Pitta intellektet och vår beslutsamhet och  ger oss drivkrafter att uppnå mål i livet

Kapha består av jord och vatten och ger kroppens dess struktur och form, från celler till skelett och muskler. Kapha ger själen och kroppen dess stabilitet och uthållighet. Vidare styr Kapha den fysiska och psykiska styrkan samt förmågan att stå emot spänning och negativa känslor. Kapha reglerar även kroppens immunsystemet. 

Fysiska egenskaper:

Fysiska egenskaper:

Fysiska egenskaper:

 • tunn kroppsbyggnad
 • smala axlar och höfter
 • torr hy
 • lockigt hår
 • dålig blodcirkulation (kalla händer och fötter)
 • medium, muskulös kroppsbyggnad
 • har lätt att både gå upp och ned i vikt
 • ljus, fräknig hy
 • tunt, fint hår som blir grått tidigt
 • blir lätt röd i huden vid sol eller aggression
 • bred kroppsbyggnad
 • fysiskt stark och uthållig
 • mjuk, fet hy
 • tjockt hår
 • blir sällan sjuk

Vata i balans är fylld av kreativitet, energi, glädje, äventyrslust och livfullhet. De karaktärsdrag som framträder vid obalans är oro och ångest, glömska, överdrivet känslig och svårigheter att sova.

I obalans resulterar Vata exemplevis följande fysiska tecken sömnstörningar, gasbildning, förstoppning, förlust av styrka, yrsel, kroppsvärk, viktminskning, styva och stela leder. Vanliga orsaker till Vata-obalans är överansträngning, överstimulans, missbruk av alkohol och tobak, oregelbundna vanor, för lite sömn och sena kvällar.

Pitta i balans är varm, kärleksfull, målmedveten, ambitiös, fokuserad och intensiv.  Ur balans kännetecknas Pitta av aggression, ilska, perfektions, otålighet och dominans.

I fysisk obalans producerar pitta gul missfärgning i avföring, urin, hud och ögon. Det skapar även en omättlig hunger och törst samt för lite sömn. Vanliga orsaker till Pitta-obalans är pressade situationer, för höga krav på sig själv och andra, för starkt kryddad mat samt för mycket sol och värme.

Kapha i balans är accepterande, jordad, lojal, stresstålig, empatisk och lugn. Depression,  självbelåtenhet, girighet, envishet och avsaknad av motivation är karaktärsdrag som blir framträdande vid obalans.

I fysisk obalans skapar Kapha långsam matsmältning, stagnation, ökad tyngdkänsla i kropp och sinne, ökad sömnbehov, depression och allergiska problem. Vanliga orsaker till Kapha-obalans är understimulans, för mycket sömn, speciellt på morgonen samt alltför tung och fet mat på kvällen.

Grundtankar enligt den ayurvediska medicinen:

 • Vata, Pitta, Kapha – de tre doshorna, bildar människans konstitution och varje individs unika genetiska kod. Doshorna styr alla fysiologiska och psykologiska processer i människan och bestäms vid födelsen och förblir densamma under hela livslängden.

 

 • Inom Ayurvedan strävar man efter att kurera hela individen, snarare än en sjukdom. Vad som skapar hälsa och balans i en individ leder till obalans och sjukdom i en annan. 

 

 • Genom att individen förstår sin unika kroppskonstitution, kan denne välja den kost och livsstil som bäst lämpar sig för att uppnå en balanserad hälsa.

Så här använder jag den ayurvediska medicinen:

 • Individuellt skräddarsydda hälsoplaner utifrån kroppstyp
 • Detox och avgiftning
 • Örter
 • Skapa balans inom alla livets områden