Bioregulatorisk medicin

Bioregulatorisk medicin är en mångfacetterad, tvärvetenskaplig medicinsk modell strävar efter att hitta och behandla grundorsaken till sjukdom, annars anses sjukdomen återkomma. Bioregulatorisk medicin ser på kroppen som ett system och ställer sig frågorna:

”Var är systemet belastat?”

Svaret antas ligga i att kroppen är utsatt för ex tungmetall toxicitet, bakterier, virus, parasiter, näringsbrister eller liknande.

Biologisk medicin eliminerar symtom genom att aktivera kroppens egna förmåga till självläkning.

Bioregulatorisk medicinens grunder:

  • Fokuserar på de grundorsaker som tros ligga bakom symtomen.
  • Är biologiskt orienterad och strävar efter att eliminera symtom genom att aktivera och återställa kroppens egna inneboende läkningsmekanismer.
  • Ser patienten i dess helhet och behandlar inte ett symptom utan behandlar istället patientens övergripande fysiska, mentala och andliga hälsa.
  • Fokuserar på individualitet med hänsyn till varje persons unika biokemiska, historiska, energiska, strukturella, sociologiska och psyko-emotionella mönster.

Så här använder jag bioregulatorisk medicin:

  • se individen som en helhet.
  • skapa individuella bedömningar.
  • skräddarsydda, individuella hälsoprotokoll och planer.