Naturmedicin

Naturmedicin innefattar olika former av diagnoser, behandlingar, terapier och naturliga näringsämnen.

Naturmedicinen fokuserar på att främst främja det friska i kroppen genom att stödja organ och kroppens naturliga immunförsvar för att kunna behandla det som är sjukt i kroppen.

Utifrån varje enskild persons livsstil, utseende och vanor skapas en skräddarsydd plan med riktlinjer utifrån:

  •  näringsterapi
  • bra kost
  • naturliga kosttillskott
  • kroppens biokemi 

Målsättningen är att behandla det som är felet i kroppen och inte symptomet.

Klienten lär sig olika naturliga strategier för att förbättra sin hälsa som fasta och avgiftning, förbättringar av kosten, användning av örter, heta bad, aromaterapi, motion, vila, solsken och många andra naturliga hälsofrämjande aktiviteter.

Naturmedicinens grundtankar utgår från sex olika principer:

Du ska inte skada.

Inom naturmedicinen väljs de minst skadliga och toxiska behandlingarna som är nödvändiga för varje klient.

Naturen har en helande kraft.

Utgår från kroppens inneboende förmåga att läka sig själv.

Hantera grundorsaken.

Identifiera, adressera och behandla orsakerna till sjukdomen.

Klienten utbildas.

Utövaren av naturmedicin ses som en lärare och klienten utbildas i att ta ansvar för sin egen hälsa.

Behandla hela personen.

Det är hela individen som behandlas inte bara sjukdomen. En naturmedicinsk bedömning innefattar näringsstatus, livsstil, familjehistoria, fysiska, mentala, emotionella, genetiska, miljömässiga och sociala faktorer i klientens liv.

Förebyggande.

Naturmedicinen har ett övergripande fokus på främjande och förebyggande av hälsa, välbefinnande och sjukdomen.

här använder jag naturmedicinen:

  • Förstå grunden till hur människokroppen blir sjuk och hur den blir frisk.
  •  Naturliga behandlingsmetoder som fasta, bastu, ”Coffee Enemas”, skogsbad, massage, lättsmält mat, meditation etc.
  • Leva i harmoni med naturen.