BOKA ETT DISCOVERY CALL

Transparent-PNG

Ledvärk & hormoner

LEDVÄRK I KLIMAKTERIET

Stela, svullna och smärtsamma leder

Ledvärk är vanligt i förklimakteriet och i klimakteriet. Det beror på halten östrogen som sjunker. Det kan även finnas andra bakomliggande obalanser som orsakar ledvärken.

 

 

Artrit är samlingsnamnet för ledvärk. Det finns olika typer av artrit, artros och Reumatoid Artrit (RA) är etc av dem. RA kallas även för ledgångsreumatism. RA är, till skillnad från artros, en autoimmun sjukdom som innebär att immunförsvaret på egen hand attackerar lederna. Artros däremot är starkt kopplat till framför allt tre faktorer; övervikt, diabetes (insulinresistens) och inflammation.  

Symptom vid artrit

Reumatoid Artrit

Artros

Vid artros är det en obalans mellan uppbyggnad och nedbrytning av ledbrosk med betoning på nedbrytning. Risken är att ledbrosket kan försvinna helt. 

Möjliga orsaker till Reumatoid Artrit

 RA är en autoimmun sjukdom vilket innebär att de möjliga grundorsakerna till problemen kan variera stort. Exempel på underliggande orsaker kan vara:

 • Kost, ej anpassad för din biokemi
 • Näringsbrister
 • Obalanserad och/eller läckande tarm
 • Födoämnesöverkänslighet
 • Stress
 • Toxiner

Möjliga orsaker till Artros

Artros är inte en autoimmunsjukdom. Artros leder till smärta och nedsatt rörlighet. Exempel på underliggande orsaker till artros kan vara:

 

 • Övervikt
 • Diabetes
 • Insulinresistens
 • Inflammation
 • Näringsbrister
 • Skador

Om RA ej hanteras kan det  eskalera  sk ”inflammatorisk artrit”, vilket i sin tur kan orsaka andra symptom och problem för hälsan, som ex risk för hjärt- och kärlsjukdom, andfåddhet och bröstsmärtor, karpaltunnelsyndrom, njurproblem, anemi, reumatoida knölar, försämrat immunförsvar och huvudvärk.

QUIZ

Ta reda på din kropps toxiska nivå.

Kroppen kan liknas vid en bägare som dagligen ansamlar toxiner. Tills slut får dessa bägaren att svämma över. Det visar sig i din kropp som symptom eller tecken på ohälsa. 

Hur full är din bägare?