BOKA ETT DISCOVERY CALL

Transparent-PNG

Läckande tarm

Mag- & TARMHÄLSA

Troligtvis har du en dysfunktion i mag- och tarmkanalen.

För många autoimmuna sjukdomar och andra tecken på ohälsa är tarmpermeabilitet, sk läckande tarm, en vanlig faktor. Candida- och/eller bakterieöverväxt är andra faktorer som ställer till det i tarmen. Tarmhälsan påverkar alla delar av vår hälsa och det är avgörande att vi hittar de grundorsaker som idag hindrar dig från att må bra.

Läckande tarm

80-90% av alla autoimmuna sjukdomar kommer från mag-tarmkanalen. Läckande tarm är en av de vanligaste orsakerna till mag- & tarmproblem, men det ligger ofta till grund för väldigt många autoimmuna sjukdomar. Flera faktorer som kan orsaka läckande tarm är ex stress, antibiotika, alkohol, Candida, preventivmedel, bakteriell överväxt och/eller födoämnesöverkänslighet.

 

Läckande tarm uppstår när olika faktorer skadar tarmslemhinnan. Flera faktorer som kan orsaka läckande tarm är ex stress, antibiotika, alkohol, Candida, preventivmedel, bakteriell överväxt och/eller födoämnesöverkänslighet. Detta medför att tarmslemhinnan inte längre kan ”hålla tätt” och toxiner, bakterier, osmälta matpartiklar och patogener tar sig igenom tarmväggen och in i blodbanan. Ämnen som inte ska vara där. Detta utlöser en aktivering och immunreaktion där kroppen inriktar sig på att få bort dessa gifter från blodflödet. Immunsvaret orsakar då inflammatoriska reaktioner, vars kumulativa effekt kan leda till sjukdom, ofta autoimmuna sjukdomar. 

Läckande tarm är grundorsaken till många mag- och tarmbesvär och är långt mycket vanligare än man tror. Läckande tarm börjar långt innan du själv uppfattar några tecken eller symptom på ohälsa. Idag vet vi att läckande tarm förekommer vid flera sjukdomstillstånd och att många autoimmuna sjukdomar startar just med en läckande tarm. En tät tarm är alltså A och O och en förutsättning för en god hälsa.

QUIZ

Ta reda på om symptomen du upplever kan kopplas till Candida överväxt i tarmen!

När du är klar kommer du att ha en bättre uppfattning om din tarmhälsa och vad du kan göra för att börja balansera och läka din tarm. 

Ta reda på om du har Candida!

QUIZ

Ta reda på om symptomen du upplever kan kopplas till bakteriell obalans i tarmen!

När du är klar kommer du att få en bättre uppfattning om din tarmhälsa och vad du kan göra för att börja balansera din tarm. 

Ta reda på din obalans!