BOKA ETT DISCOVERY CALL

Transparent-PNG

Lyckas gå ner i vikt

hälsosam livsstil är GRUNDEN FÖR ATT LYCKAS

Om du svarar JA på någon av frågorna är det dags att tänka om. Nyckeln till att bibehålla en hälsosam vikt är att införliva en hälsosam livsstil. Istället för att alltid enbart fokusera på viktminskning. Detta så du kan få energi över samtidigt som du minskar i vikt, genom att välja en hälsosam livsstil. 

Hormoner och viktminskning

Hormonsystemet är ett stort kommunikationssystem i din kropp, där varje hormon är en kemisk budbärare. Genom hormonerna styr hypotalamus i hjärnan vilka aktiviteter som ska ske i kroppen. Om en obalans uppstår i kroppens biokemi kommer kommunikationen att hamna ur balans. Detta påverkar flera av kroppens funktioner, exempelvis:

 • Vid långvarig stress, bildas höga kortisolnivåer, vilket främjar fettansamling och fettinlagring (1).
 • En obalanserad sköldkörtel kan bromsa din ämnesomsättning, vilket gör det svårt att gå ner i vikt (2).
 • Insulinresistens får din lever att förvandla extra glukos till fettceller, vilket bidrar till extra viktökning och fettinlaging (3).
 • Förhöjda östrogennivåer eller lågt progesteron kan främja fettlagring, vilket gör det svårt att gå ner extra kilo (4).

Som du ser kan hormonella obalanser skapa stor oreda. Om du misstänker hormonella obalanser och vill hitta grundorsaken till dina problem, så kan ett hormontest, som testar kortisol, köns- och sköldkörtelnivåer hjälpa dig.

Inflammation och viktminskning

Kronisk inflammation kan göra det ännu svårare för dig att gå ner i vikt (5). Inflammationen kan störa hormonerna och kroppens huvudsakliga funktioner och till och med orsaka viktuppgång. Anledning till att inflammation uppkommer kan exempelvis bero på skräpmat, dvs en dålig kost innehållande för mycket processade livsmedel, miljögifter, höga stressnivåer, obalanserad tarmflora, en stillasittande livsstil eller födoämnesöverkänslighet. Om du vet med dig att du äter bra mat så kan det vara en god idé att genomföra ett födoämnesöverkänslighetstest.

Balansera din kropp för långsiktig viktminskning

Eftersom hormoner och inflammation kan ligga bakom viktökning samt förklara varför du tycker det är så svårt att gå ner i vikt, är det viktigt att ta itu med dessa problem först. Hur hanterar du hormonobalans och inflammation? För det första ta reda på om du har en hormonell obalans, ex med hjälp av kvinnliga hormontestet. När du vet grundorsaken så ligger svaret i att förändra dina livsstils- och kostvanor som ex:

 • Kost: Minska mängden processade livsmedel. Sträva efter att äta en så naturlig och ren mat som möjligt. Konsumera mat i regnbågens alla färger så att du får i dig ordentligt med antioxidanter varje dag. Välj ekologiska produkter så långt du kan. Se till att din tallrik innehåller minst 50% grönsaker.
 
 • Stress: Försök eliminera det som stressar dig och om det inte går, försök i alla fall att minska din stressnivå. Olika tekniker som meditation, yoga, djupandning och avslappningsövningar hjälper dig att sänka dina stressnivåer. Sträva efter att utöva någon av dessa 10 minuter dagligen. 
 
 • Toxiner: Minska exponeringen för miljögifter så mycket som möjligt. Byt ut dina konventionella rengöringsmedel och köp giftfria alternativ. Välj ekologiska och KRAV-märkta produkter så långt du kan. Det går inte att undvika toxiner helt och hållet därför rekommenderar jag att du regelbundet genomför en funktionsmedicinsk detox.
 
 • Detox: En funktionsmedicinsk detox är det första du bör starta med i din hälsosamma livsstil. Detoxen hjälper dig att återskapa balansen i kroppen. En funktionsmedicinsk detox kan vara starten till att balansera de bakomliggande orsakerna till din viktökning och stödja balansen mellan kroppens system som kontrollerar inflammation, fettförbränning och ämnesomsättning. Om du aldrig genomfört en funktionsmedicinsk detox tidigare rekommenderar jag dig att köra en 21 dagars.

Att införliva hälsosamma vanor i ditt liv är bästa sättet att gå ner i vikt och hålla det borta, utan att offra den allmänna hälsan. 

QUIZ

Ta reda på om dina hormoner är obalanserade!

När du är klar kommer du att inse om och hur mycket dina hormoner är obalanserade och vad du kan göra för att balansera dem för att nå optimal hälsa.

Ta reda på din obalans!

Källor:

 1. National Library of Medicine. National Center for Biotechnology Information. Pubmed.gov. Stress and Obesity: Are There More Susceptible Individuals?
 2. National Library of Medicine. National Center for Biotechnology Information. Pubmed.gov. Hypothyroidism and obesity: An intriguing link.
 3. National Library of Medicine. National Center for Biotechnology Information. Pubmed.gov. Dietary Weight-Loss and Exercise Effects on Insulin Resistance in Postmenopausal Women.
 4. National Library of Medicine. National Center for Biotechnology Information. Pubmed.gov. Central Effects of Estradiol in the Regulation of Adiposity.
 5. Science Direct. Role of inflammation markers in the prediction of weight gain and development of obesity in adults – A prospective study.