Allmänna villkor

Det är viktigt att du har läst igenom villkoren innan du bokar en tid för konsultation och behandling hos oss.

 

Be Great bedriver verksamhet inom coaching med inriktning mot hälsa, integrativ hälsa, ledarskap och funktionsmedicin, med målet att hjälpa människor att hitta och justera fysiska obalanser med hjälp av olika analysmetoder ex funktionsmedicinska labbtester. Be Great levererar sina tjänster digitalt via telefon, videokonferens eller liknande.

Köpvillkor, produktfel och ångerätt

Köpvillkor hos Be Great Nordic AB innebär huvudsakligen att vi säljer tjänster och produkter via internet till privatpersoner och företag i Sverige. För att handla hos oss måste du ha fyllt 18 år. 

 

Vi skickar beställningar inom Sverige. Vid misstänkt bedrägeriförsök alternativt om felaktiga personuppgifter är angivna eller vederbörande har betalningsanmärkningar, äger Be Great rätt att annullera ordern.

 

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att ångerrätt ska kunna nyttjas måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten står du själv för returkostnaden (skicka ej som postförskott). Observera att hårmineralanalyser, födoämnestester och övriga labbtester är undantagna ångerrätten då dessa beställs enligt konsumentens anvisningar.

 

Gör så här om du vill returnera en vara. Skicka ett meddelande till: info@begreat.se inom 14 dagar. Vi behöver följande information:

  • Ordernummer
  • Dina kontaktuppgifter
  • Vilken/Vilka produkter som önskas returneras

Innan produkterna returneras ska du ha fått en bekräftelse från oss. Du står för returkostnaden eller så överlämnar du dessa på nedanstående returadress. Du som sändare av returen ansvarar för produkterna tills dom har kommit oss tillhanda. När vi har mottagit och kontrollerat den returnerade produkten återbetalar vi hela köpesumman inklusive eventuell fraktkostnad till dig. Detta sker snarast möjligt, men senast inom 14 dagar .

Returadress:

Be Great

Flugsnapparegatan 1

254 50 Helsingborg

 

Upptäcker du något fel med produkterna som säljs i samband med konsultation eller i samband med beställning i webbshopen skicka ett mail till info@begreat.se. Invänta svar från oss angående hantering och nästa steg. Du har du rätt att reklamera produkten inom 14 dagar. Be Great löser inte ut returnerade varor som medför några kostnader för Be Great, ex. postförskott.

Pris- och produktinformation

Priserna visas inklusive moms. Momsen variera beroende på vilken produkt eller tjänst det gäller; 6% (böcker), 12% (näringstillskott) och 25% (kurser, analyser och labbtester). Vi reserverar oss gentemot eventuell felaktig produktinformation. Med anledning av restriktioner från läkemedelsverket påstår vi inte att några produkter är förebyggande, behandlande eller läkande. Vad vi får säga är att de bidrar till att upprätthålla en redan god hälsa. Detta kan begränsas oss vad vi kan säga om produkterna. Vi reserverar oss för prisjusteringar, slutförsäljning och ev. lagerdifferenser.

Frakt och leverans

Vi hanterar normalt sett din beställning i webbshopen inom ett dygn, helgfria vardagar. Under förutsättning att vi har produkten i lager skickas ordern normalt inom 1-2 vardagar. Beställningen skickas via PostNord (100 SEK vid inklusive moms inom Sverige) alternativt hämtas hos Be Great (0 SEK), utifrån valt fraktsätt i kassan. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig kostnaderna för returfrakt, expeditionskostnad etc vid outlösta försändelser. Paketet ligger på uthämtningsstället i 14 dagar innan den returneras till oss.

Villkor för att få köpa våra tjänster

För att få boka konsultation och köpa tjänster av oss måste du:

  •  ha fyllt 18 år, eller komma tillsammans med din vårdnadshavare
  • ha råd att betala tjänsten direkt eller via faktura inom 10 dagar
  • ge oss korrekta uppgifter om dig själv, din sjukdomshistoria och övrig information som är väsentligt för att kunna ge dig en bra coaching.

Leverans av tjänst

Be Great äger rätt att vid försening som inte orsakats och inte heller kunnat förutses av Be Great, har Be Great rätt att förlänga leveranstiden för utförande av tjänsten. 

Information till dig som klient

Hälsorådgivning av Be Great utformas och skräddarsys för varje klient. Be Great lämnar rekommendationer och vägledning om hälsa och livsstilsfaktorer såsom kost, fysisk aktivitet, stressreducering, mindset, reducering av toxiner samt kosttillskott som utifrån genomförda analyser bedöms kunna främja klientens hälsa. Klienten har ett eget ansvar kring hur denne väljer att följa dessa rekommendationer.

Garanti samt icke garanti

Följer du noggrant rekommendationerna du får i samband med konsultation och coaching är vår målsättning att du kommer att få se bra resultat. Men det är ingenting vi kan garantera. Då alla är biologiskt unika individer och kommer till oss i olika skeden av sitt liv har alla olika förutsättningar och möjligheter. Vi garanterar ingen, även om de följt alla anvisningar, att de kommer uppleva de förbättringar i sin hälsa som de hoppas. Men vi rekommenderar dig varmt att följa de uppmaningar, råd och anvisningar du får för att öka chanserna till att få ett positivt resultat.

 

Vi har rätt till att vägra behandla vissa personer om så skulle vara fallet. Det kan bero på tidsbrist, eller att kunden ifråga skulle få bättre behandling någon annanstans (t.ex. annan coach, terapeut, klinik, läkare eller sjukhus). Det skulle även kunna bero på personliga angrepp, terrorisering eller annat som gör att vår livskvalité och glädje i vårt arbete att hjälpa andra försvinner. Vi säljer och rekommenderar labbtester och analyser samt varor som vi anser är av högsta kvalitét och bäst lämpad för varje klient. Vi har rätt att vägra sälja och rekommendera produkter och varor, om vi anser att kunden i fråga inte behöver eller inte skulle må bra av att ta de produkterna. Dessa bestämmelser är för att vi önskar kunna ge bästa möjliga coaching, vägledning, upplevelse och resultat för dig som klient.

Vi erbjuder ingen att få pengar tillbaka när de inte får de resultat som de önskat. 

 

Vi önskar därför att du gör ett genomtänkt beslut när ni bestämmer er för att boka en konsultation, program, kurs eller event hos oss.

Klientnoteringar, personuppgifter och sekretess

Be Great för noteringar över genomförda konsultationer, labbtester och analysresultat. All information om klienten behandlas enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR, se vår Integritetspolicy). Vi har endast den information som du har gett oss som varit nödvändig för att genomföra köp i vår webbshop eller de upplysningar du har lämnat oss som klient. 

 

Klienten är ansvarig för att personuppgifter hänförliga till Klienten är uppdaterade och korrekta. Genom godkännande lämnar Klienten sitt samtycke till Be Great att lämnade och upprättade personuppgifter får lagras och bearbetas i register som förs inom ramen för Be Greats verksamhet.

Vårt ansvar

Be Great innehar en ansvarsförsäkring som täcker personskador.

Ersättning för utfört arbete

Priser och avgifter för konsultationer offereras varje klient.

Kostnader för labbtester och analyser eller andra speciella kostnader kopplade till klienten äger Be Great rätt att fakturera särskilt.

Betalning ska ske inom 10 dagar. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % över referensränta. Påminnelseavgifter debiteras separat.

  • Kostnadsfri avbokning sker senast 48 timmar före besöket.
  • Avbokning mindre än 48 timmar innan besökstid debiteras fullt pris av konsultationen.
  • Avboka till 0707-272211 eller info@begreat.se

Våra rättigheter

All information, digital, tryckt eller skriven för hand, ger vi dig rättighet att använda endast för ditt personliga och privata bruk och inte för något kommersiellt ändamål. Du får kopiera, publicera, posta, eller sprida på annat sätt till allmänheten endast om du har vår tillåtelse till det. Likaså får du inte kringgå, modifiera, avlägsna, eller rekonstruera något på den information du får av oss.

Force Majeure

Be Great har ingen skyldighet att ersätta klienten för skada eller merkostnader då dessa uppkommit på grund av yttre omständigheter, varöver Be Great ej råder, som förhindrar Be Great att utföra tjänsten (t.ex. strejk, lockout, blockad, krig, naturkatastrofer, olycksfall, akut sjukdom m.m.).

Tvist

Svensk lag ska tillämpas på dessa Allmänna Villkor.

1. Tvist med anledning av dessa Allmänna Villkor ska i första hand avgöras genom förhandlingar mellan Be Great och klienten.

2. Om tvist inte kan lösas genom förhandling ska tvisten avgöras i svensk domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans.