Integritetspolicy

Be Great hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och registrerar personuppgifter för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund/klient och för att kunna bedriva en effektiv verksamhet. Vi behöver personuppgifterna bl.a. för att på ett tryggt sätt kunna hantera och slutligen förse dig med exempelvis hälsoplaner, hälsoprogram, labbtester, hälsoquiz, analys- och provresultat samt näringstillskott och kommer inte att använda dem i något annat sammanhang

Det är viktigt att du läser och förstår Be Greats integritetspolicy innan du beställer eller använder Be Greats tjänster och varor. Har du några frågor om denna integritetspolicy kan du alltid kontakta oss på: info@begreat.se.

Genom att beställa och/eller använda Be Greats varor och tjänster accepterar du Be Greats integritetspolicy samt behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna. Du godkänner också att Be Great använder elektroniska kommunikationskanaler såsom mejl och chat för att kommunicera och skicka information till dig.

Så här behandlar vi personuppgifter

Be Great värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på bästa sätt. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i Dataskyddsförordningen GDPR. Be Great är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i bolaget.

När sker behandling av personuppgifter

All information om klienten behandlas enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR). Vi kommer aldrig att lämna ut något av dina uppgifter till obehörig part eller sälja dem vidare till extern part. 

Be Great behandlar dina personuppgifter i syfte att förebygga och behandla ohälsa:

 • innan och i samband med att en klientrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas. Vi behandlar dina uppgifter som du har gett oss för att identifiera dig som kund, paketera och leverera din beställning samt för att hantera din inbetalning eller fakturering. Vi använder även dina personuppgifter för att kunna bistå dig om du kontaktar oss med reklamationer, returer eller frågor och synpunkter.
 • i samband med en klientrelation. Be Great för noteringar över genomförda konsultationer, labbtester och analysresultat för att hjälpa klienten till bättre hälsa. Denna information stannar mellan coach och klient. Ingen information lämnas till någon annan. Om en analys eller en test av något slag skall sändas vidare till ett externt laboratorier så sker en avidentifiering av dessa. Det bifogas inga uppgifter med som gör att det går koppla en analys till någon viss person.
 • när du anmäler dig till någon av våra tjänster, nyhetsbrev m.m. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att använda den avanmälningslänk som finns i varje nyhetsbrev eller sända ett mail till info@begreat.se.
 • när du använder våra quiz. Då använder vi av en tredjepartslösning som följer GDPR. 
 • när du anmäler dig till att delta i våra kurser, möten, event och seminarier
 • när du söker kontakt med oss i övrigt, ex genom e-post, mail, hemsida. sociala medier
 • när du deltar i olika typer av undersökningar som vi utför 
 • när du är leverantör till oss
 • när du genomför en betalning

Vilka personuppgifter registreras?

När du kommer i kontakt med Be Great kan nedan information samlas in. Observera att Be Great inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data. 

 • Person- och kontaktinformation – namn, faktura- och postadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, kön, civilstånd, din befattning, din arbetsplats. Vi samlar även in uppgifter om din hälsa och din hälsohistorik. Tidpunkter för kontakt samt notering om kontaktens natur behandlas där så krävs. Om du representerar ett företag eller en organisation registrerar vi även information som befattning och andra uppgifter relaterade till denna roll.
 • Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster du prenumererar på eller köper, ex löpande konsulttjänster, uppdrag, varor, kurser, utbildningar och nyhetsbrev som du läser.
 • Historisk information – tidigare köp, deltagande på event och utbildningar.
 • Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg såsom Google Analytics). Läs även mer om hur Be Great använder cookies i ”cookiepolicy”

Informationen samlas in med syfte att förbättra vår information och tjänster till dig eller för att utföra vårt uppdrag och åtaganden gentemot dig som klient.

Utelämnande av personuppgifter

Be Great AB kan komma att dela med sig av dina uppgifter i samband med provtagning för analys hos våra samarbetspartners eller när du genomför något av våra quiz på hemsidan. När du genomfört ett quiz får du alltid ge samtycke till att dina personuppgifter delas innan du får ditt resultat.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns en rättslig grund, för att kunna fullgöra vårt åtagande, en pågående kundrelation eller det som krävs av lagar och förordningar. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt. Dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen, i upp till åtta år.

Säkerhet och skydd av personuppgifter

Be Great har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Antalet personer som har tillgång till dina uppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina uppgifter har tillgång till dem. De leverantörer och andra som vi samarbetar är GDPR kompatibla och får endast tillgång till dina personuppgifter med ditt samtycke. I de fall vi kan avidentifierar vi personuppgifterna. Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information på ett säkert sätt. Alla som arbetar hos oss arbetar under sekretess och tystnadsplikt.

Rättelse och registerutdrag

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta oss på info@begreat.se. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 • Du kan när du vill be oss radera dig och din information* från våra register. Du skickar i sådana fall ett mejl till info@begreat.se om detta.
 • Du kan när du vill be om att få reda på vilken information som finns sparad om dig.
 • Du kan när du vill få korrigera informationen om dig. 
 • Du kan när du vill avprenumerera på nyhetsbrevet genom att klicka på länken avprenumerera längst ner i mejlet. 

* OBS det finns information som inte kan raderas tex data som krävs enligt bokföringslagen och data som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden vid t.ex. reklamationer.

En gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. För att begära registerutdrag behöver vi din skriftliga begäran. Ange ditt personnummer och din e-post, underteckna begäran och skicka den till vår adress: 

Be Great, Att: Jenny Svensson, Flugsnapparegatan 1, 25450 Helsingborg

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vårt oss via vår mail: info@begreat.se eller postadress:  

Be Great, Att: Jenny Svensson, Flugsnapparegatan 1, 25450 Helsingborg