Föreläsningar om klimakteriet

Kunskap är nyckeln för att bli en klimakterieanpassad, framgångsrik arbetsplats!

Kunskapen om klimakteriet är otroligt låg.

1/3 kvinnor är inte förberedda på klimakteriet och vet inte vad som väntar dem.

 

Endast 1/10 kvinnor är välförberedda på klimakteriet.

 

Källa: Socialstyrelsen 

Klimakteriebesvär får 37% av kvinnor i övergångsåldern att fundera på att lämna arbetet - ca 10% har redan lämnat.

Med rätt kunskap ökar möjligheten att bibehålla medarbetare samt få dem att må bra och kunna prestera. Föreläsningar är ett bra sätt att öka kunskapen.

ERBJUD FöreläsningAR OM KLIMAKTERIET

så att ni kan hantera och förstå det på ett bättre sätt.

Kunskap är nyckeln och utbildningarna ger er stora fördelar:

För individen:

För arbetsgivaren:

FÖRELÄSNINGAR OM KLimakteriet

på arbetsplatsen

Nedan föreläsningar är standardföreläsningar, men de kan anpassas och skräddarsys utifrån era behov. 

Klimakterieföreläsning om klimakteriet för samtliga medarbetare på arbetsplatsen för att öka kunskapen.

1. Klimakteriet - vad är det?

Målgrupp: Alla medarbetare

Utbildningens syfte är att öka medvetenheten och kunskapen generellt. 

Föreläsningen ger en grundläggande insikt med målsättning att skapa en öppenhet att våga prata om klimakteriet. 

Föreläsningen innehåller ex:

 • Fakta för att hjälpa till att förstå och känna igen (för-)klimakteriet och dess symtom.
 • Klimakteriets påverkan på arbetsplatsen.
 • Stöd och support kring hur vi kan hantera klimakteriet (på arbetet).

Tid: 45 min

2. Lär dig mer om klimakteriet

Målgrupp: Kvinnor i klimakteriet (40-60 år)

Kombinerad föreläsning och workshop där kvinnorna får lära sig mer djupgående om klimakteriet för att skapa förutsättningar att få en så bra övergång som möjligt genom klimakteriet.

 • Mer djupgående fakta om klimakteriet och tiden runt klimakteriet.
 • Att känna igen och förstå möjliga klimakteriebesvär.
 • Delaktighet & gemenskap.
 • Praktiska och effektiva lösningar för att hantera sitt eget klimakterie.
 • Att prata med chefen.

 • Kvinnans egna ansvar.

Tid: 2-3 timmar 

Klimakterieföreläsning och utbildning om klimakteriet på arbetsplatsen för kvinnor i klimakterieåldern.
Happy co-worker

3. Arbetsgivarens roll & klimakteriet

Målgrupp: Chefer & HR

Föreläsningens syfte är att skapa förståelse kring klimakteriet, vad som sker, vilken påverkan det kan få på arbetsplatsen samt arbetsgivarens roll kopplat till klimakteriet.

Föreläsningen innehåller ex:

 • Förstå varför organisationer behöver lyfta och stödja klimakteriet samt prata om det på arbetsplatsen.
 • Kunskap om vad klimakteriet är, när det kan inträffa och vad det innebär ur ett arbetsgivarperspektiv.
 • Chefens roll och hur arbetsgivaren kan supporta kvinnor genom den här fasen.

Tid: 1,5 timmar

Boka en föreläsning!

Ovan föreläsningar är standardföreläsningar, men de kan anpassas och skräddarsys utifrån era behov. 

SNÄLLA RADER FRÅN MINA KUNDER:

Börja här - KONTAKTA MIG!

Skapa en klimakterieanpassad arbetsplats!

Låt kvinnorna mitt i livet kunna må fantastiskt och samtidigt prestera på topp.

Kontakta mig för att se vad jag kan göra för att hjälpa ert företag eller organisation.