Föreläsningar om klimakteriet

Kunskap är nyckeln för att bli en klimakterieanpassad, framgångsrik arbetsplats!

Föreläsningar om klimakteriet

är viktigt för att öka kunskapen

Kunskapen om klimakteriet är generellt låg. 1/3 kvinnor är inte förberedda på klimakteriet och vet inte vad som väntar dem och endast 1/10 kvinnor är välförberedda på klimakteriet. Föreläsningar om klimakteriet höjer kunskapsnivån hos medarbetare och skapar förutsättningar för chefer att kunna stötta kvinnorna genom den här tiden. Mina föreläsningar gör det lätt för er som arbetsgivare att få medarbetarna att våga prata om klimakteriet på arbetsplatsen.

Klimakteriebesvär får 37% av kvinnor i övergångsåldern att fundera på att lämna arbetet
- ca 10% har redan lämnat.

Erbjud föreläsningar om klimakteriet

ett vinnande koncept för både medarbetare och arbetsgivare.

Kunskap är nyckeln till att förstå vad klimakteriet handlar om och att våga prata om det. Med rätt kunskap ökar möjligheten att bibehålla medarbetare samt få dem att må bra och kunna prestera. Föreläsningar är ett bra sätt att öka kunskapen. Utbildningarna och föreläsningarna om klimakteriet ger både individen och arbetsgivaren stora fördelar:

För medarbetaren:

För arbetsgivaren:

Föreläsningar om klimakteriet

på arbetsplatsen för medarbetare och chefer

Nedan föreläsningar är standardföreläsningar, men de kan anpassas och skräddarsys utifrån era önskemål och behov. 

Klimakterieföreläsning om klimakteriet för samtliga medarbetare på arbetsplatsen för att öka kunskapen.

1. Klimakteriet - vad är det?

Målgrupp: Alla medarbetare

Utbildningens syfte är att öka medvetenheten och kunskapen generellt. 

Föreläsningen ger en grundläggande insikt med målsättning att skapa en öppenhet att våga prata om klimakteriet och bryta de stigma och tabu som fortfarande råder.

Föreläsningen innehåller ex:

 • Vanliga myter om klimakteriet ersätts med fakta för att hjälpa till att förstå klimakteriet och och känna igen dess symptom.
 • Klimakteriets påverkan på arbetsplatsen.
 • Stöd och support kring hur vi kan hantera klimakteriet (både privat och på arbetet).
 • Frågor & svar

Tid: 60-75 min

2. Lär dig mer om klimakteriet

Målgrupp: Kvinnor i klimakteriet (40-60 år)

Kombinerad föreläsning och workshop där kvinnorna får lära sig mer djupgående om klimakteriet för att skapa förutsättningar att få en så bra övergång som möjligt genom klimakteriet.

 • Mer djupgående fakta om klimakteriet och tiden runt klimakteriet.
 • Att känna igen och förstå möjliga klimakteriebesvär.
 • Delaktighet & gemenskap.
 • Praktiska och effektiva lösningar för att hantera sitt eget klimakterie.
 • Att prata med chefen.

 • Kvinnans egna ansvar.

 • Interaktivt med dialog, frågor och svar.

Tid: 2-3 timmar 

Klimakterieföreläsning och utbildning om klimakteriet på arbetsplatsen för kvinnor i klimakterieåldern.
Glad medarbetare.

3. Arbetsgivarens roll & klimakteriet

Målgrupp: Chefer & HR

Föreläsningens syfte är att skapa förståelse kring klimakteriet, vad som sker, vilken påverkan det kan få på arbetsplatsen samt arbetsgivarens roll kopplat till klimakteriet.

Föreläsningen innehåller ex:

 • Kunskap om vad klimakteriet är, när det kan inträffa samt vad det innebär ur ett arbetsgivarperspektiv kopplat till lagar och föreskrifter.
 • Chefens ansvar och roll samt hur du som ledare kan supporta kvinnliga medarbetare genom den här fasen.
 • Förståelse kring varför arbetsgivare ska stödja klimakteriet på arbetsplatsen.

Tid: 90 minuter

Boka en föreläsning!

Ovan föreläsningar är standardföreläsningar, men de kan anpassas och skräddarsys utifrån era behov. 

Snälla rader från mina kunder:

Börja här - Kontakta mig!

Skapa en klimakterieanpassad arbetsplats!

Låt kvinnorna mitt i livet kunna må fantastiskt och samtidigt prestera på topp.

Kontakta mig för att se vad jag kan göra för att hjälpa ert företag eller organisation.