Strategi och policy

KLIMAKTERIEPOLICY?

Hur viktigt är det?

En klimakteriepolicy är inte ett lagkrav för arbetsgivare, vilket gör att en del undrar varför de skulle behöva en. Här kan ni som arbetsgivare vinna på att ha en utarbetad strategi och policy samt riktlinjer kring klimakteriet:

Klimakteriepolicy & strategier

Att skriva en policy eller att sätta en strategi kring klimakteriearbetet på arbetsplatsen behöver inte vara en utmaning. Jag hjälper er med en mall, som ni enkelt kan anpassa samt vägleder er genom hela processen eller stöttar er med utvalda delar:

  • En guide genom hela processen, oavsett om ni vill arbeta på egen hand eller om ni vill att jag hjälper er.

  • Tillsammans arbetar vi fram strategier och riktlinjer anpassade utifrån er verksamhet och best practice,

  • En checklista som gör att ni snabbt kan få både policy eller riktlinjer på plats.

  • Ett ramverk, en mall, så ni enklare kan skapa en klimakteriepolicy eller uppdatera befintliga riktlinjer. 

  • Stöd för att implementera er strategi.

Så skapar ni en strategi kring klimakteriet

- med en enkel process!

Många arbetsgivare känner inte till att medarbetarna kämpar med klimakteriebesvär som hindrar dem att nå sin fulla potential. Jag guidar er genom en enkel process för att sätta en strategi kring klimakteriet.

Boka ett samtal

Kontakta mig! Det första steget mot att sätta en strategi kring klimakteriet för er arbetsplats. Låt oss ta ett samtal om klimakteriet redan idag. 

Skicka ett mail eller boka ett samtal.

Få ett anpassat upplägg

Vi diskuterar fram ett upplägg som är anpassat utifrån era behov och önskemål avseende strategi, policies och riktlinjer samt de aktiviter ni skulle vilja stötta era chefer och medarbetare med.

Kom enkelt i mål

Utifrån mallar och en enkel checklista guidar jag er alternativt arbetar jag fram de dokument och strategier som ni önskar samt hjälper er att implementera dessa, snabbt och enkelt.

Kunderna säger:

Börja här - KONTAKTA MIG!

Skapa en klimakterie-anpassad arbetsplats!

Låt kvinnorna mitt i livet kunna må fantastiskt och samtidigt prestera på topp.

Kontakta mig för att se vad jag kan göra för att hjälpa ert företag eller organisation.