Klimakteriet och arbetet

Klimakterieanpassade arbetsplatser uppnår ökad lönsamhet,
tack vare att medarbetarna mår bra och trivs på arbetet.

1/3 kvinnor överväger att lämna arbetet pga klimakteriebesvär.

Idag befinner sig ca 1 miljon svenska kvinnor i klimakteriet.
För många är det en utmanande tid där det är svårt att prestera på topp
och det påverkar dem både i arbetet och privat.

Därför behöver vi prata om klimakteriet:

46%

uppger att deras produktivitet på arbetet sjunkit pga klimakteriebesvär.

50%

upplever sämre minne och koncentrationsförmåga som påverkar arbetet.

89%

anger att deras arbetsgivare inte gör något för att stödja dem
kopplat till klimakteriet.

När ni klimakterieanpassat er arbetsplats kommer ni att engagera och få fler medarbetare att må bra och därmed kunna öka lönsamheten och nå era verksamhetsmål. Jag guidar er genom en enkel process.

Vinster för klimakterieanpassade arbetsplatser:

Varje arbetsplats kommer att ha sina specifika utmaningar och möjligheter. Vinsterna som arbetsgivare kan förvänta sig är:

  • Bibehålla kompetens. En miljö där kvinnor kan växa och utvecklas även under klimakteriet driver lojalitet, engagemang och prestation.

  • Attrahera nya medarbetare och talanger. Kvinnor kommer att söka arbetsgivare som stöttar och har kunskap om klimakteriet.

  • Mindre sjukfrånvaro. Med enkla anpassningar kan det bli lättare att utföra sitt arbete även om man har symptom.

  • Ökad produktivitet och större lönsamhet, tack vare att medarbetarna mår bra och trivs

FÖRETAGS-ANPASSADE TJÄNSTER

Föresläsning & workshops

Föreläsningar kring klimakteriet och hormonella obalanser för samtliga medarbetare eller mer riktade föreläsningar för de som är i åldern kring klimakteriet. 

 

Olika stadier kring klimakteriet. Vad innebär det? Hur kan du supporta en kollega? Möjliga lösningar och vad kan du själv göra kopplat till klimakteriet.

Workshop kring klimakteriet på arbetsplatsen för medarbetare som befinner sig i åldern kring klimakteriet.
Klimakterieföreläsningar, workshops och utbildningar om klimakteriet på arbetsplatsen.

Utbildning HR & chefer

Jag utbildar koncernledningen, chefer och HR för att skapa en tydlighet kring arbetsgivarens roll kopplat till klimakteriet och arbetsplatsen. 

 

Syftet är att skapa en förståelse kring klimakteriet, vad som sker, vilken påverkan det kan få på arbetsplatsen samt enkla lösningar för att stödja.

Klimakteriepolicy & strategier

Få stöd, guidning och vägledning med att anpassa befintliga dokument eller att skapa en helt ny policy kopplat till klimakteriet. Att sätt riktlinjer kring hur ni som företag vill förhålla er till klimakteriet är viktigt.

 

Tillsammans arbetar vi fram strategier och guidelines anpassade utifrån er verksamhet, lagar och förordningar samt best practice, 

Klimakterieanpassa er arbetsplats med en enkel process och checklista. Jag guidar er.
Coaching och klimakterievägledning som hjälper dig till rätt stöd och hjälp för att kunna hantera dina besvär.

Coaching & klimakterievägledning

Jag erbjuder individuell klimakterievägledning för att guida medarbetare till att få rätt hjälp, för att hantera sina symptom kopplade till (för-)klimakteriet.

 

Jag arbetar även som business- & ledarskapscoach. Med ett skräddarsytt program coachar jag ledare att hantera klimakteriet på arbetet, frigöra sin inre kraft och utvecklas som ledare.

KlimakterieAnPASSA ARBETSPLATSEN

med en enkel process

Många arbetsgivare känner inte till medarbetarna kämpar med klimakteriebesvär som hindrar dem att nå sin fulla potential. Jag guidar er genom en enkel process att bli en klimakterieanpassad arbetsplats, så att ni kan öka er lönsamhet med välmående medarbetare som trivs på jobbet

Boka ett samtal

Kontakta mig! Det första steget mot att bli en klimakterieanpassad arbetsplats och bidra samtidigt till att ditt företag blir en bättre arbetsplats. Låt oss ta ett samtal om klimakteriet redan idag. 

Skicka ett mail eller boka ett samtal.

Få ett anpassat upplägg

Ni får ett anpassat upplägg som utifrån era behov. Oavsett om du vet precis vad ni behöver hjälp med  eller om du behöver ett bollplank för att diskutera fram bästa lösningen för er arbetsplats, så anpassar jag planen utifrån er.

Nå era mål

Lägre sjukfrånvaro, ökad produktivitet, bibehålla kompetens, attrahera talanger, mer kunskap, en mer inkluderande kultur, välmående medarbetare som trivs… Oavsett målbild vägleder jag er 

genom hela processen.

Kunderna säger:

Börja här - KONTAKTA MIG!

Skapa en klimakterie-anpassad arbetsplats!

Låt kvinnorna mitt i livet kunna må fantastiskt och samtidigt prestera på topp.

Kontakta mig för att se vad jag kan göra för att hjälpa ert företag eller organisation.