Allt om klimakteriet

LÄR DIG OM KLIMAKTERIET

- och vilken påverkan det kan ha

Klimakteriet är en naturlig del av en kvinnas liv då hormonbalansen i kroppen förändras och äggstockarnas funktion gradvis minskar. Det är en övergång från att ha varit fertil och kunnat få barn till att inte längre kunna bli gravid. 

 

Denna hormonella förändring kan medföra såväl fysiska, som känslomässiga och psykiska symtom, vilka kan upplevas som besvärande för de flesta kvinnor. 

 

Här kommer du att lära dig mer om klimakteriet, vad det är, vad som händer i kvinnokroppen, få kunskap om olika klimakteriebesvär samt vad du själv kan göra för att må bra under den här tiden.

Mer om klimakteriet

Klimakteriets olika faser

- så påverkas du

Klimakteriet är ett samlingsbegrepp för klimakteriets olika faser; förklimakteriet (perimenspaus), menopaus och postmenopaus.

Lär dig mer om de olika faserna.

Klimakteriebesvär

- detta kan du drabbas av

75% av alla kvinnor upplever symptom kopplade til klimakteriet

Lär dig mer om vilka de vanligaste klimakteriebesvären är samt vad du kan göra för att lindra dessa.

Hjälp mot klimakteriet

- det går att må riktigt bra!

Ingen ska behöva lida sig genom klimakteriet. Det finns hjälp att få och det finns en hel del du själv kan göra som kan vara helt avgörande för din livskvalitet och ditt välmående.