Hjärtklappning

Besvär som vanligtvis är milda, men som kan skapa rädsla och oro.

"Jag har ringt ambulansen mer än tio gånger. Är rädd och hatar min hjärtrusning och hjärtklappning. Från noll och ingenstans går pulsen upp och blir skyhög. Jag får panik och tror att jag håller på att få en hjärtinfarkt varje gång".

Case story

Linda 46, är en av mina klienter som drabbades av hjärtklappning och hjärtrusning. Hon upplevde hög puls hela tiden och att hjärtat fick arbeta hårt. Emellanåt gjorde det ont runt hjärtat med molande verk. Hon hade varit på akuten mer än en gång och hade gjort flera EKG, men läkarna kunde inte hitta något fel på hjärtat. Genom livsstilsförändringar med bättre kost, regelbunden träning och mer återhämtning blev Linda av med sina hjärtproblem.

Vad är hjärtklappning?

Hjärtklappning är ett vanligt symptom under klimakteriet, och i en nyligen genomförd undersökning upplevde ungefär en fjärdedel av kvinnorna mellan 45 och 65 år hjärtrusningar. Vi pratar ofta med kvinnor som är oroliga för hjärtklappning eller oregelbundna hjärtslag, och klimakteriet kan orsaka hjärtslag som plötsligt blir mer märkbara. Om upplevda hjärtklappningar är kopplade till klimakteriebesvär, som värmevallningar, kan de avta med tiden precis som andra klimakteriebesvär tenderar att göra. Även om det under klimakteriet är normalt och vanligt att kvinnor upplever hjärtklappning eller oregelbundna hjärtslag, är det alltid bra att prata med din läkare om besvären.

Hur kan det visa sig?

Det finns inget fast mönster för när hjärtklappning och oregelbundna hjärtslag uppstår, utan besvären kan dyka upp när som helst under klimakteriet Ibland kan hjärtklappningen uppstå under en värmevallning, men inte alltid. 

För många kvinnor som lider av hjärtklappning eller hjärtrusningar kan besvären kännas som att hjärtat bultar, dunkar, fladdrar eller slår snabbare än vanligt. Vissa kvinnor kan även känna en bultande eller fladdrande känsla i halsen eller nacken. För somliga upplevs hjärtklappningen eller hjärtrusningen som en förändring av andningen eller en känsla av panik eller ångest. Med hjärtklappning är det inte ovanligt att pulsen ökar. Det varar vanligtvis från några sekunder till ett par minuter.

Kvinna med hjärtklappning som ser orolig ut och håller ena handen över hjärtat.

Vad beror det på?

Hjärtklappning och hjärtrusningar under klimakteriet kan vara en effekt av de hormonförändringar som sker under denna tid i livet. Under förklimakteriet sker en markant minskning av östrogenproduktionen, och de minskade östrogennivåerna kan påverka hjärtat direkt eller indirekt. Östrogenets sjunkande effekt på hjärtats blodkärl kan orsaka hjärtklappning, och östrogen kan även påverka den del av nervsystemet som styr hjärtfrekvensen. Vissa kvinnor kan under klimakteriet uppleva östrogendominans, dvs mer östrogen i förhållande till progesteron, som i sin tur kan påverka hjärtats elektriska aktivitet och utlösa hjärtklappning. Detta är helt utanför din kontroll.

Hjärtproblem som hjärtklappning och hjärtrusningar under klimakteriet kan även vara ett resultat av värmevallningar, uttorkning, anemi, lågt blodsocker, lågt blodtryck, vissa host- och förkylningsmediciner och astmainhalatorer eller oregelbundna hjärtrytmer såsom förmaksflimmer eller supraventrikulär takykardi. Hjärtklappning kan även vara ett resultat av en överaktiv sköldkörtel eller av läkemedel, inklusive de som används för att behandla en underaktiv sköldkörtel. En del kvinnor som upplever hjärtklappning eller hjärtrusningar under klimakteriet kan även härleda sina besvär till olika livsstilsfaktorer som koffein, alkohol, nikotin, stress och höga kortisolnivåer eller till intensiv träning.

"Hjärtklappning, trötthet, andfådd, svaghet, lätt yrsel... Svårt att jobba, så obehagliga känslor, har redan gjort undersökning av hjärtat ett par gånger och det visade ingenting".

Kvinna, 52 år

Vad kan jag göra åt hjärtklappning?

Om du upplever hjärtproblem som hjärtklappning, att hjärtat hoppar över ett slag, oregelbundna hjärtslag, hjärtrusningar eller liknande, är det viktigt att först konsultera en läkare för en noggrann utvärdering och diagnos. Detta är avgörande för att utesluta eventuella allvarliga underliggande hjärtsjukdomar

I de flesta fall är hjärtklappning i klimakteriet vanligtvis milda. De löser sig oftast av sig själv och kräver ingen form av behandling. Däremot kan de vara extremt obehagliga, och det finns några livsstilsförändringar du kan göra som kan hjälpa mot besvären.

6 tips för att minska hjärtklappning & hjärtrusning:

1. Återhämtning

Fundera på om du kan ta tid för avkoppling och vila under dagen. Stress kan vara en bidragande faktor till hjärtklappning, hjärtrusningar och andra hjärtproblem. Se till att flera gånger under dagen göra några enkla andningsövningar eller avslappningsövningar på bara några minuter. Det kan göra stor skillnad för att sänka stressnivåerna.

 

2. Alkohol, koffein & tobak

Alkohol och koffein kan utlösa hjärtklappning, så att undvika detta kan hjälpa mot besvären. För många kvinnor hjälper det att byta till koffeinfritt te och kaffe. Vidare är rökning dåligt för hjärthälsan, och om du röker bör du därför sluta så fort du kan.

 

 

3. Träning

Regelbunden fysisk aktivitet kan hjälpa till att förbättra hjärtats hälsa generellt, men minskar också risken för hjärtklappning

 

4. Blodsockerbalans

Blodsockerfall, som kan komma efter att ha ätit sockerrik mat, kan leda till lågt blodsocker och resultera i frisättning av adrenalin. Detta kan påskynda din puls och öka risken för hjärtklappning. För att förhindra risken för blodsockerobalans bör du äta en balanserad kost rik på frukt, grönsaker, fullkorn och magert protein, samt undvika en överdriven konsumtion av socker, salt och mättat fett.

 

5. Värme

För vissa kvinnor kan varma temperaturer utlösa hjärtklappning eller hjärtrusningar. Dessa kvinnor får ofta hjärtklappning tillsammans med värmevallningar. Försök att undvika överdriven värme och se till att ha tillräcklig ventilation vid behov.

 

6. Hormonbehandling

Om din hjärtklappning är kopplad till symptom på klimakteriet, kan hormonbehandling hjälpa dig att hantera dessa symtom. Observera att om en kvinna haft blodpropp eller har risk för kärlsjukdomar kan endast östrogen intas via huden och ej i tablettform. Det finns studier som visar att hormonbehandling kan minska risken för att utveckla kranskärlssjukdom eller att få hjärtinfarkt och stroke. Om insättningen sker i nära anslutning till menopaus minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom.

Hur påverkar klimakteriet din risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdom?

Före klimakteriet har kvinnor generellt sett lägre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom än män. Efter klimakteriet ökar dock risken. Postmenopausala kvinnor, oberoende av ålder, har ungefär dubbelt så hög risk för hjärt- och kärlsjukdom jämfört med kvinnor som inte hamnat i klimakteriet och är i samma ålder. Dessutom, om du hamnar i ett för tidigt klimakterie, före 45 års ålder, har du en högre risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdom. Detta beror på att det finns mindre östrogen i din kropp från en tidigare ålder.

Östrogen har en skyddande effekt på ditt hjärta och det hjälper till att kontrollera dina kolesterolnivåer och minskar risken för att fett byggs upp i dina artärer. Det hjälper också till att hålla dina blodkärl friska. Om dina östrogennivåer sjunker, kan fett byggas upp i dina artärer, vilket gör att de blir smalare. Detta ökar din risk att utveckla kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt eller stroke. Klimakteriet kan också orsaka förändringar i din kropp som ökar risken för kranskärlssjukdom.

Summering

Förändringar med hjärtat ska alltid tas på största allvar och utredas av läkare, men det är viktigt för kvinnor att känna till att hjärtproblem är ett vanligt besvär under klimakteriet. En kvinnas livsstil har en stor effekt på hjärthälsan och hennes risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdom, så om du inte redan idag satsar på din hälsa så är det hög tid att göra det nu. Det ger dig stora möjligheter att vinna högsta vinsten – en bättre hälsa och ett längre liv!

Källor:
  1. Dr Brooke Show #349 All About Perimenopause & Menopause. 2023.
  2. Currie, H, Menopause – Understanding the impact on women and their partners. National Library of Medicine. 2019.
  3. British Heart foundation. Menopause and your heart. https://www.bhf.org.uk/informationsupport/support/women-with-a-heart-condition/menopause-and-heart-disease
  4. Flamholc N, Linden Hirschberg A. ABC om Klimakterievård. Läkartidningen. 2023.