Funktionsmedicin

Inom funktionsmedicinen identifieras och behandlas underliggande orsaker till kroniska sjukdomar och symptom. Fokus ligger på underliggande biokemiska obalanser, toxiner och livsstilsförändringar. Till skillnad från den traditionella vården, som strävar efter att dämpa symtom, söker funktionsmedicinen efter de verkliga orsakerna bakom besvären. Funktionsmedicinen försöker svara på

”Varför är du sjuk”?

För att hitta de bakomliggande orsakerna läggs stor vikt vid labbtester kring näringsbrister, toxiner, bakterier, svampar, parasiter, hormoner, signalsubstanser, födoämnesintoleranser etc. 

Funktionsmedicinska grunder

 • All ohälsa har en orsak – man har inte bara otur som drabbas. 
 • Finns det en orsak går det också att göra något åt saken
 • Inom funktionsmedicinen letar vi efter grundorsaker bakom dina hälsobesvär för att sedan stötta din kropp att självläka

Funktionsmedicinska labbtester

Utifrån analyser av labbtesterna skapas sedan ett behandlings upplägg som är helt och hållet individanpassat. Ofta betonas livsstilsförändringar och kosttillskott som komplement till läkemedelsbehandling. Vid livsstilsförändringar utgår funktionsmedicinen från fem grundpelare:

 • Mat och näring
 • Motion
 • Sömn
 • Stresshantering
 • Relationer

Det som är viktigt att ha i åtanke är att det är viktigt att behandla hela människan och inte bara resultatet från labbtesterna. Om kroppens biokemin balanseras och ges rätt förutsättning kan självläkning uppstå i många fall enligt funktionsmedicinen.

 • Så här använder jag funktionsmedicinen:
 • Sökandet efter rotorsaken
 • Funktionsmedicinska labbtester såsom ex hårmineralanalys, födoämnesöverkänslighet, fettsyratest, hormontester.