Kinesisk medicin

Traditionell Kinesisk medicin härstammar från 2000 år f Kr och är en av världens mest omfattande läkekonster. Under alla år har den kontinuerligt utvecklats och varje läkare har bidragit med sin kunskap och erfarenhet till den enorma visdomsbanken.

 

Inom den traditionella kinesiska medicinen är helhetssynen avgörande och hänsyn tas till hela människan: kropp och psyke, individen i sin omgivande miljö, hälsotillstånd, hälsohistorik och genetik. Alla delar påverkar en människas hälsotillstånd. 

 

Man utgår från en ”perfekt standard människa” som är i balans. Därefter studeras de avvikelser som skiljer patienten och denna. Behandlingarna strävar sedan efter att få dig i balans igen. Symptomen försvinner i och med balans uppnås. Varje behandling utgår från en helhetssyn och blir individuellt anpassad för varje patient. Traditionell kinesisk medicin behandlar roten till symtomen och hjälper kroppen att läka sig själv.

Traditionella kinesiska medicinens grundtankar

Yin och Yang

Yin och Yang är metaforer som skildrar motsatsfenomen och används för att beskriva obalans i kroppen. Exemplevis så står Yin för mörker, kvinnlighet, passivitet och jorden och Yang står för motsatserna ljus, maskulinitet, aktivitet och himmeln.

Meridianer

Meridianer är kopplade till våra organ i kroppen och är det energisystem som finns parallellt med kroppens övriga system som blodkärl, lymfa och nervsystem.

De fem elementen

De fem elementen:

 • metall
 • trä
 • vatten
 • eld
 • jord

beskriver de olika organens karaktär och hur dessa påverkar varandra. Under en diagnos handlar det om att kartlägga var i de fem elementen problemet sitter och på så sätt ställa en diagnos.

De 7 emotionerna

De 7 emotionerna:

 • glädje
 • sorg
 • ilska
 • oro
 • panik
 • ångest
 • rädsla

tillhör våra känslor och det är ofta här som vår ohälsa börjar. Obalanser här påverkar de olika organens meridiansystem.

I dagens Kina existerar modern ”västerländsk” medicin tillsammans med traditionell kinesisk medicin och de två kompletterar varandra. Dagens kinesiska läkare utbildas inom båda genrer och samverkan mellan de båda läkekonsterna är omfattande. Ofta ordineras patienten en kombination av traditionella och västerländska mediciner.

Kina är idag det enda land där traditionell kinesisk medicin används tillsammans med västerländsk på alla nivåer inom sjukvården. Den västerländska medicinen används främst mot akuta åkommor och livshotande sjukdomar medan den traditionella kinesiska medicinen ofta används för förebyggande, rehabiliterande och mot kroniska sjukdomar.

Så här använder jag den kinesiska medicinen:

 • Växtbaserade formler i kosttillskott
 • Chi, livskraftsenergi för att öppna blockeringar 
 • Balansera kroppen