BOKA ETT DISCOVERY CALL

Transparent-PNG

Hantera din stress

5 KNEP ATT HANTERA DIN STRESS

Att lära sig hantera stress är en mycket viktig del för att uppnå optimal hälsa, kanske en av de viktigaste faktorerna och mycket viktigare än man tidigare trott. Idag vet vi att det är nästintill omöjligt att läka fullt ut om kroppen utsätts för kronisk stress. Stress kan orsakas av allt från att hantera en arbetsdag och en jobbig chef till relationer och att få ihop vardagspusslet. Stress är en normal del av vardagen. Men det finns situationer där stressen kan bli kronisk, utmanande eller frekvent och därför påverkar vår hälsa negativt. När vi dagligen utsätts för flera stressorer klarar inte kroppen av att skilja på verklig och upplevd stress. Då är det lätt att stressen blir kronisk, vilket lan leda till allvarliga konsekvenser över tid. Därför det är viktigt att känna igen tecken på hög stress i kroppen samt det allra viktigaste att direkt agera på stressen och hantera grundorsakerna som skapar den.

Förstå kroppens reaktion på stress

När kroppen stöter på en stressor – oavsett om det är så enkelt som att tappa bort sina nycklar eller så allvarligt som en bilolycka – börjar stressresponsen i hjärnan. Den del av hjärnan som kallas amygdala, som styr hur vi bearbetar känslor, skickar en nödsignal till en annan del av hjärnan, hypothalamus.

Hypotalamus kommunicerar med resten av kroppen genom vårt autonoma nervsystem, som ansvarar för viktiga funktioner, såsom andning, hjärtfrekvens och hur våra blodkärl utvidgas och dras ihop. Det autonoma nervsystemet består av det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet. När du möter en stressor startar hypotalamus det sympatiska nervsystemet, vilket ger dig en boost av energi för att hantera utmaningen.

 

Det som sker är att binjurarna översvämmar kroppen med stresshormoner som noradrenalin och adrenalin, dessa ökar din puls och får dig att andas snabbare. Allt för att göra kroppen redo att möta utmaningen. Om du kroppen fortsätter att vara i stress får hypotalamus binjurarna att utsöndra kortisol. Kortisolnivåerna stiger när kroppen är vaksam på hotet. När stressen och utmaningen är över sjunker kortisolnivåerna och pulsen och andningen återgår till det normala. Kortisol är inte dåligt för din kropp, tvärtom så är det viktigt, men det ska finnas i lagom dos. 

Kronisk stress

Kronisk stress uppstår när kroppen uppfattar det som om det konstant är någon fara, kortisolnivåerna förblir förhöjda och återgår inte till det normala. Det leder till att din kropp tror att den konstant är i ett tillstånd av ”fight eller flight”. Till slut kan detta leda till onormalt låga kortisolnivåer och binjurarna blir uttröttade. När detta inträffar kan man få obalanserade kortisolnivåer. Det innebär att kortisolnivåerna kan vara konstant låga eller låga på morgonen och höga på kvällen. Oavsett vilkets så hamnar din kropp i en obalans som den inte vill vara i. Kroppen svarar med att skapa olika symptom och tecken på ohälsa.

 

Optimalt ska kortisolet ha sin peak på morgonen för att sedan avta och sjunka under dagen. Kortisolet stimulerar dig att vakna på morgonen och att hålla dig vaken, pigg och alert under dagen för att sedan framåt kvällen sjunka. Då är det dags för hormonet melatonin att göra entré som strävar efter att få dig att vilja sova. Vid kronisk stress kan denna rytm förstöras och skapa obalanser i kortisolnivåerna. Tecken på kortisolobalanser kan vara:

  • Ökad aptit och sänkt metabolism
  • Koncentrationssvårigheter.
  • Trötthet.
  • Minskad muskelmasssa.
  • Sämre immunförsvar, återkommande infektioner.
  • Sömnproblem.
  • Humörsvängningar.
  • Problem i mag- och tarmkanalen

5 strategier för att sänka stressen

När du har stressat ett tag och binjurarna har fått jobba hårt pga hög stress tar det oftast tre till fyra dagar med ordentligt vila för kroppen att återhämta sig fullt ut. Om du levt med konstant stress under lång tid så kan det krävas betydligt längre vila än så för att återhämta sig. Efter en utmattning kan det ta månader eller år innan kroppen återhämtat sig och ofta upplever de som varit utmattade att de aldrig återhämtar sig fullt ut.

 

Kom ihåg att det inte bara är yttre faktorer som en jobbet, relationer eller liknande, som kan stressa din kropp utan även andra faktorer som ex virus, parasiter, toxiner, födoämnesöverkänslighet eller ett oreglerat blodsocker. Dessa kan skapa en stress som får din kropp att reagera på samma sätt som om du konstant vore jagad av en tiger. Därför kan dina kortisolnivåer bli obalanserade trots att du inte själv upplever att du har ett stressigt liv. 

Om du upplever att dina kortisolnivåer är ur balans eller om du lider av något av symptomen ovan kan ett funktionsmedicinskt test hjälpa dig att hitta grundorsaken dessa obalanser. Testet kvinnliga hormontester mäter dina kortisolnivåer samt nivåerna av köns- och sköldkörtelhormoner. Ett vänligt råd är att i slutändan är det bara du själv som kan påverka din stress. Även om du har omständigheter som gör din tillvaro fylld av stress eller om din kropp stressas av andra belastningar så är det först när du hittar rotorsaken till stressen som du kan återfå din hälsa fullt ut.