Nedstämdhet

En oönskad, men vanlig reaktion på klimakteriets och livets stora förändringar.

Det är en vanlig myt att det är "normalt" för en kvinna att uppleva nedstämdhet och att hon känner sig deprimerad när hon går in i klimakteriet.

Denna myt är, på grund av alla de utmaningar och förändringar som individen möter under denna period i livet, dessvärre en verklighet för många kvinnor som befinner sig i och runt klimakteriet.

 

Case story

I klimakteriet förändrades Saras mående. Hon blev orolig, gråtmild, nedstämd och deppig. Sara testade kinesisk akupunktur och på två behandlingar försvann de värsta besvären. Det är tre år sedan nu och Sara går regelbundet på kinesisk akupunktur och måste vara fysiskt aktiv varje dag för att hålla besvären borta. Detta har gett mig ett nytt liv, säger Sara.

Vad är nedstämdhet i klimakteriet?

Nedstämdhet är ett vanligt förekommande, men inte särskilt erkänt, symptom på klimakteriet, och besvären kan förekomma både tiden innan och efter menopaus. Att känna sig nedstämd eller deprimerad är en helt normal reaktion på förlust eller livets utmaningar, och övergången genom perimenopausen, klimakteriet och därefter kan göra det svårare. Släng dessutom in en mängd andra faktorer som familjeförändringar, arbetstryck, självkänsla och samhällets syn på kvinnor i klimakteriet, och det är inte konstigt att kvinnor kan uppleva nedstämdhet under denna period i livet. Vasomotoriska symtom, dvs värmevallningar, nattliga svettningar och sömnstörningar, samt en tidigare historia av allvarlig depression ökar risken för klimakterieassocierad depression. Psykosociala faktorer kan också öka risken för att känna sig deprimerad under klimakteriet.

Hur kan det visa sig?

Det kan vara svårt att skilja mellan klinisk depression och det låga humöret i samband med klimakteriet, men om känslorna av nedstämdhet plötsligt börjar i åren kring 45, så är det troligt att känslorna är kopplade till klimakteriet. Ditt humör kan svänga upp och ner i förklimakteriet och fortsätta att göra det när du övergår till menopaus och postmenopaus. Om du lider av PMS kan detta också bli värre under klimakteriet.

Nedstämdhet kan upplevas i varierande grad av intensitet och varaktighet, men innebär ofta att man känner sig ledsen, låg och generellt tappar intresset. Nedstämdheten kan ta sig uttryck på flera andra sätt ex i form av obeslutsamhet, förändringar i aptit, trötthet, sömnstörningar och svårigheter att koncentrera sig. För en del kvinnor tar sig nedstämdheten uttryck på så sätt att kvinnan får låg självkänsla och känslor av att vara värdelös, att hon känner en överdriven eller olämplig skuld och skam eller att hon får återkommande tankar om död.

Klinisk depression överlappar med symptomen på nedstämdhet i klimakteriet, men är oftast mycket intensivare samt med en känsla av att känna sig hjälplös, hopplös och värdelös. Det varar i många dagar till veckor, vilket hindrar dig från att leva ditt liv.

Kvinna som sitter med en kudde i famnen, håller händerna på sin panna och kind, och ser nedstämd ut.

Vad beror det på?

Orsaken till nedstämdhet under klimakteriet är inte helt klar, men kan delvis bero på minskade östrogennivåer. Många studier har visat att förändringar i humör och ångest kan kopplas till hormonförändringar. Östrogen är kopplat till hjärnans serotoninnivåer, det hormonet som gör oss lyckliga, så när östrogennivåerna minskar under klimakteriet sjunker även serotoninet. Vissa hjärnor är mer känsliga för förändrade hormonnivåer än andra och kvinnor som har diagnostiserats med depression när de var yngre är mer sårbara för återkommande nedstämdhet under klimakteriefasen. Du kan vara mer benägen att drabbas av humörförändringar och nedstämdhet i klimakteriet om du till exempel har lidit av postnatal depression, och premenstruellt syndrom kan förvärras i perimenopausen. Sjunkande östrogen kan orsaka flera olika vasomotoriska symptom, dvs värmevallningar, nattliga svettningar och sömnstörningar, som i sig kan orsaka nedstämdhet. Sjunkande östrogennivåer har även visat sig minska motståndskraften mot, eller förmågan att hantera, stress. Långvarig stress är vanligt förekommande i dagens samhälle, och att inte få återhämtning i ett intensivt liv kan bidra till utveckling av många stressymptom som i sin tur kan leda till nedstämdhet.

 

Det finns andra faktorer än hormonförändringar och stress som kan orsaka nedstämdhet under klimakteriet. Exempelvis kan livshändelser som inträffar samtidigt som övergångsåldern utlösa eller förvärra nedstämdhet och depression under denna tid i livet. Detta kan ex vara förlust av en nära anhörig, barn som flyttar hemifrån, ekonomiska problem, skilsmässa eller andra betydande förändringar. Vissa personer kan även ha en genetisk sårbarhet för nedstämdhet, vilket kan göra dem mer mottagliga för att känna sig nere under klimakteriet. Har du dessutom en tidigare historia av allvarlig depression ökar risken för klimakterieassocierad depression.

"Jag blev gråtmild och nedstämd av min hormonbehandling. Slutade och mår mycket bättre. Känner att jag hellre står ut med vallningarna."

Kvinna, 48 år

Vad kan jag göra åt nedstämdhet?

Lindring av nedstämdhet och depression under klimakteriet kan kräva en kombination av olika åtgärder. Här är några tips som kan vara till hjälp.

8 tips för att minska nedstämdhet:

1. Läkarkonsultation

Om du upplever allvarlig nedstämdhet eller depression som påverkar din förmåga att fungera i vardagen, är det viktigt att prata med en läkare för att få rätt diagnos och behandlingsalternativ.

2. Kost

En balanserad kost kan ha en positiv inverkan på humöret och bidra till att minska nedstämdhet. Vissa studier har även visat att en hälsosam kost kan minska risken för depression. Försök att äta en balanserad kost som inkluderar frukt, grönsaker, fullkorn, magert protein och hälsosamma fetter. Undvik eller begränsa intaget av socker, processade livsmedel och mättat fett. Undvik även triggers som koffein och alkohol som kan påverka humöret och sömnen negativt.

 

3. Fysisk aktivitet

Regelbunden fysisk aktivitet har visat sig vara effektivt för att lindra symtom på depression och förbättra humöret. Det kan vara något så enkelt som att gå på promenader, cykla eller delta i en gruppaktivitet som du tycker om. Sträva efter att vara aktiv minst 30 minuter om dagen, de flesta dagarna i veckan.

 

4. Sömn

Prioritera återhämtning och sömn eftersom det är viktigt för att hantera nedstämdhet. Se till att få tillräckligt med sömn och följ goda och regelbundna sömnrutiner för att förbättra humöret och minska trötthet. Se till att din sovmiljö är bekväm och undvik stimulerande aktiviteter innan sänggåendet.

 

5. Återhämtning

Minimera eller i bästa fall eliminera faktorer som orsakar stress. Effektiva stresshanteringsmetoder och avslappningstekniker, som meditation eller djupandning, kan hjälpa till att minska känslor av nedstämdhet, hjälpa till att minska stressnivåerna och främja lugn och avslappning.

 

6. Gör något roligt

Att delta i aktiviteter och hobbies som ger dig glädje och tillfredsställelse kan hjälpa till att höja ditt humör.

 

7. Stödsamtal

Samtalsbehandling, rådgivning och KBT, kognitiv beteendeterapi, kan hjälpa dig att reda ut hur du känner, varför du känner så, och föreslå strategier för att utmana sättet du tänker. Detta kan vara mycket effektiv för att hantera nedstämdhet. Vill du inte söka professionell hjälp kan det vara till stor hjälp att dela dina känslor och upplevelser med nära vänner, familj eller en stödgrupp. Det kan ge dig en känsla av gemenskap och förståelse, och du kan också få råd och tips från andra kvinnor som går igenom liknande upplevelser.

 

8. Hormonbehandling

Om dina humörförändringar är relaterade till klimakteriet, tyder studier på att hormonbehandling kan förbättra ditt humör och vara effektivt för att lindra nedstämdhet i klimakteriet.

Summering

Nedstämdhet kan vara ett vanligt symtom under klimakteriet på grund av de hormonella förändringarna som sker i kroppen under denna tid. Om du upplever depression eller allvarlig nedstämdhet under klimakteriet, se till att konsultera en läkare för professionell bedömning och rådgivning.

Källor:
  1. Alblooshi, S. et.al. Does menopause elevate the risk for developing depression and anxiety? Results from a systematic review. PubMed Central. 2023
  2. Warren MP. Missed symptoms of menopause. Int J Clin Pract. 2007 Dec;61(12):2041-50. And NICE NG23 2015.
  3. Shors TJ, Leuner B. Estrogen-mediated effects on depression and memory formation in females. J Affect Disord. 2003.
  4. Going Mad in Perimenopause? Signs and Solutions.The North American Menopause Society.