Dålig självkänsla

När du helt plötsligt inte känner dig som dig själv, varken privat eller på arbetet.

Har du dålig självkänsla? Ser du till att vara snäll mot dig själv? Bär du runt på gamla misstag och orättvisor på dina axlar?

Fokuserar du på allt som är bra? I åren kring klimakteriet kan det vara svårt att leva upp till förväntningar och lätt att börja tvivla på sin förmåga både privat och professionellt.

 

Dina tankar har stor betydelse för din självkänsla och ditt självförtroende, och elaka tankar om dig själv kan vara en stor orsak till upplevd dålig självkänsla under klimakteriet.

Case story

Catrin upplevde att hennes hjärndimma påverkade hennes arbetsprestation och hon glömde allt som hon inte skrev upp. Catrin kände att självförtroendet dalade mer och mer. Till slut berättade hon för sin chef om sin situation. Tillsammans kom de fram till en bra lösning som fungerade för dem både, vilket innebar att chefen slutade ge Catrin arbetsuppgifter på stående fot i korridoren eller vid kaffeautomaten. När chefen fördelade en arbetsuppgift till Catrin gjordes det alltid via mail eller vid ett tillfälle då Catrin kunde anteckna allt.

Vad är dålig självkänsla?

Att uppleva dålig självkänsla och dåligt självförtroende under klimakteriet är vanligt på grund av de fysiska och hormonella förändringar som sker i kroppen under denna period i livet. Många kvinnor upplever till och med att självkänslan och självförtroendet försvinner helt i klimakteriet, och det kan ha en stor inverkan på deras övergripande livskvalitet och framför allt deras upplevda prestation på arbetsplatsen. Enligt en undersökning från British Menopause Society menade mer än 20 % av de arbetande kvinnorna att klimakteriet hade påverkat deras självförtroende på jobbet, och i en undersökning av Menopause Cathrine O´Keffee rapporterade mer än hälften av de tillfrågade en sänkt självkänsla och självförtroende på arbetet kopplat till klimakteriet.

Hur kan det visa sig?

Det finns en skillnad mellan självkänsla, ditt egna värde, och självförtroende, din tro på din förmåga att prestera. Klimakteriet medför en risk för att de båda försämras avsevärt. Förlust av självförtroende och självkänsla kan inträffa i vilket skede som helst av klimakteriet och det finns många olika tecken på dålig självkänsla och självförtroende. Dessa tecken kan vara att kvinnan känner sig osäker i sociala situationer, att hon känner en rädsla för att göra fel, att bli dömd eller kritiserad av andra, att hon jämför sig mycket med andra samt att hon har svårt att ta emot beröm och i stället fokuserar mer på sina brister och svagheter. 

Vanliga tecken på dålig självkänsla kan även vara att kvinnan har svårt att ta initiativ och uttrycka sig själv och sina åsikter, att hon har svårt att fatta beslut samt att hon minimerar sina prestationer och förmågor.

Varje kvinna är unik och tecknen på dålig självkänsla och dåligt självförtroende kan se olika ut från person till person. Det som generellt är viktigt att komma ihåg om man har dåligt självförtroende är att ibland GÖR vi fel men vi ÄR aldrig fel.

Kvinna i rosa tröja som håller armarna om sig själv.

Vad beror det på?

Som med de flesta symptom under klimakteriet kan en sämre självkänslan och självförtroende bero på hormonförändringar och särskilt lägre östrogennivåer. Däremot finns det många andra triggers för förlust av självkänsla, och dessa kan vara både fysiska och psykiska. Faktorer som kan sammanfalla med övergångsåldern och som kan ha en inverkan på din självkänsla och självförtroende är olika livshändelser, familjeförändringar, relationer och arbetsproblem samt fysiska förändringarna kopplat till åldrande. Dessa faktorer kan antingen vara direkt eller indirekt relaterade till klimakteriet.

Det finns faktorer som är direkt relaterade till klimakteriet och som, på sätt som vi kanske inte förväntar oss, har en stor risk för att leda till dålig självkänsla och självförtroende för många kvinnor. Detta kan vara ångest, humörsvängningar, nedstämdhet, depression, hjärndimma och minnesproblem som kan få dig att ifrågasätta dina prestationer. Det kan även vara förändring av ditt fysiska utseende, som ex viktuppgång, och effekterna av åldrande. Dessutom slutar många kvinnor, till följd av besvär som ledsmärtor eller urinvägsbesvär, vara delaktig i aktiviteter, ex träning, som tidigare boostade hennes självkänsla. Utöver detta kan nattsvettningar ha stor inverkan på en kvinnas självförtroende. Nattsvettningar kan påverka sömnen vilket gör kvinnan trött under dagen och försämrar hennes prestation. Värmevallningar, där kvinnan helt från ingenstans riskerar att bada i svett, kan också vara besvär som har stor betydelse och kan leda till dålig självkänsla. Fundera över om din självkänsla och självförtroende kan kopplas till andra klimakteriebesvär. En del kvinnor får tillbaka sin självkänsla och självförtroende genom att hantera andra symptom.

Det är viktigt att komma ihåg att sänkt självförtroende och självkänsla under klimakteriet inte är universellt. Orsakerna till att besvären uppstår kan variera från person till person.

"Jag känner mig helt värdelös. Har tappat tron på mig själv helt. Min självkänsla och självförtroende är i botten."

Kvinna, 49 år

Hur kan jag få bättre självkänsla?

Att hantera dålig självkänsla och självförtroende under klimakteriet kan vara utmanande, men det finns flera sätt att arbeta med dessa känslor och förbättra välbefinnandet.

4 tips för bättre självkänsla & självförtroende:

1. Få stöd

KBT, kognitiv beteendeterapi, och coaching kan hjälpa dig att vända din dåliga självkänsla och självförtroende, och hjälpa dig att hitta en väg ut om du hamnat i Imposter Syndrome eller tvivlar på dig själv. Imposter Syndrom innebär att man tvivlar på sin egen förmåga och vad man har åstadkommit trots tydliga bevis på framgångar. Alltså en rädsla för att bli avslöjad eller framstå som en bluff. Du kan även prata med vänner eller familj om dina tankar och känslor. Att få dela med dig till någon annan kan hjälpa dig att känna dig stark i dina tankar om dig själv.

 

2. Träna din självmedkänsla

Var snäll mot dig själv och var förlåtande mot dina misstag. Ingen är perfekt, och det är viktigt att ge dig själv utrymme för att växa och lära. Försök att fokusera på dina styrkor och egenskaper i stället för att låta dig dras ned av negativa tankar. Se till att varje kväll skriva ner tre saker som har varit bra med dig under dagen ex några fina egenskaper och något du har gjort som har varit bra. Tänk på att inte jämföra dig med andra, utan försök i stället att bli inspirerad av andra!

 

3. Träning

Fysisk aktivitet har ofta en positiv inverkan på humöret och självkänslan, och träning kan vara ett lysande sätt att förbättra din kroppsuppfattning, öka välbefinnandet, minska viktökningen och öka din energi under klimakteriet. Enligt studier har kvinnor med högre nivå av fysisk aktivitet en bättre självkänsla.

 

4. Hormonbehandling

Många kvinnor upplever att deras självförtroende, självkänsla, motivation och humörsvängningar kan bli bättre om de hanterar sina andra klimakteriebesvär. Detta kan hormonbehandling hjälpa till med.

 

4 tips för bättre självkänsla & självförtroende på arbetet:

En del kvinnor upplever att den dåliga självkänslan känns extra jobbig på arbetsplatsen och i arbetsrelaterade sammanhang. Att hantera dålig självkänsla och självförtroende kopplat till arbete och arbetsplatsen kan vara utmanande, men det finns några saker du kan göra för att underlätta situationen. De kräver lite mod, men det brukar kännas väldigt bra när man väl genomfört dem. Åtgärder som du kan prova är:

1. Kommunicera dina behov

Om du känner dig osäker eller märker att du inte längre presterar som du gjort tidigare på arbetsplatsen, överväg att prata med din chef eller med HR. Förklara din situation och be om stöd om det behövs.

 

2. Sätt gränser

Om arbetskravet är överväldigande, se till att sätta tydliga gränser för att undvika överarbete. Prioritera arbetsuppgifter och be om hjälp när det behövs.

 

3. Du är tillräcklig

Låt bli att känna dig otillräcklig. Du duger. Mata dig själv med tankar som ”Jag är en grym person som gör så gott jag kan och det räcker verkligen!”. Detta är det bästa sättet för att undvika att bränna ut sig.

 

4. Sök stöd från kollegorna

Förklara för dina kollegor om dina utmaningar och din situation just nu. Berätta att det är helt normalt. På så sätt kan dina kollegor förstå och stötta dig under den här övergången.

 

Kom ihåg att varje individ är unik, och det kan ta tid och ansträngning att arbeta med självkänsla och självförtroende. Var snäll mot dig själv och ge dig själv tid och utrymme för att anamma en positiv och accepterande inställning gentemot de förändringar som sker i din kropp och ditt sinne under klimakteriet. Det är inte alltid lätt att ta sig an besvären själv, och se därför till att ta hjälp om du behöver.

Summering

Att uppleva dålig självkänsla och dåligt självförtroende under klimakteriet är vanligt och det är en normal del av den fysiska och emotionella processen som kvinnor går igenom under denna tid i livet. Den dåliga självkänslan och självförtroendet betyder inte att du är mindre värd eller att du inte kan känna dig självsäker och nöjd med dig själv. Genom att använda ovanstående strategier och/eller söka stöd kan du gradvis återuppbygga och stärka ditt självförtroende och din självkänsla.

 

Att förbättra självkänsla och självförtroende kan ta tid och ansträngning, så ha tålamod med dig själv. Kom ihåg att du är värdig och kapabel oavsett de utmaningar du möter. Vid behov, sök professionell hjälp för att få verktyg och stöd för att hantera dessa känslor på ett konstruktivt sätt.

Källor:
  1. Currie H, et. al. Menopause – Understanding the impact on women and their partners. National Library of Medicine. 2019.
  2. Dabrowska-Galas M, Physical Activity Level and Self-Esteem in Middle-Aged Women, National Library of Medicine. 2021.
  3. Wlodarczyk M et.al., Role of the body self and self-esteem in experiencing the intensity of menopausal symptoms, National Library of Medicine. 2017.
  4. Bloch A, Self-awareness during the menopause, Science Direct. 2002.